Terug naar overzicht

EU: Nederlandse innovatie kan beter

De overheid moet de onderzoeksbekostiging sterker laten afhangen van wetenschappelijke kwaliteit. Bovendien moeten onderzoekers beter samenwerken met het bedrijfsleven.

Dat vindt een commissie van de Europese Unie, die het Nederlandse onderzoeksbeleid onder de loep nam. CDA-minister Van der Hoeven (Economische Zaken) noemt het rapport van de commissie ‘een steun in de rug van EZ en OCW’.

Drie deskundigen uit Zweden, Groot-Brittannië en Polen plus een ambtenaar van de Europese Commissie kwamen afgelopen december in Nederland op bezoek. Zij spraken met allerlei belanghebbenden uit de publieke en private sector over wetenschap, technologie en innovatie.

De overheid zou baat hebben bij een ‘strategische onderzoeksagenda’ die het beleid van de dertien universiteiten stuurt en de onderzoeksbekostiging beïnvloedt, denkt de commissie. Zo’n ‘strategische aanpak’ kan de versplintering van de Nederlandse wetenschap tegengaan en ervoor zorgen dat kennis beter te gelde wordt gemaakt.

Minister Van der Hoeven ging nog niet inhoudelijk op het rapport in, maar constateerde dat sommige aanbevolen maatregelen door het nieuwe kabinet al genomen waren. Over enkele weken komt ze met een beleidsprogramma.

Het valt te bezien of PvdA-minister Plasterk van OCW evenzeer te spreken is over de aanbevelingen. Hij liet in het verleden geregeld weten dat je wetenschappers niet hoeft te stimuleren met het bedrijfsleven samen te werken. Goed onderzoek werpt zijn vruchten vanzelf af. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?