Terug naar overzicht

Grotere klassen en meer voorbereidingstijd

Grotere klassen en een kwartier extra voorbereidingstijd. Deze maatregelen moeten de hoge werkdruk van docenten bij de Academie voor Marketing in Den Bosch wegnemen.

Naar aanleiding van klachten over een hoge werkdruk, heeft de directie van de Academie voor Marketing een onderzoek ingesteld. Op basis van het onderzoek is een aantal maatregelen getroffen. Meer studenten in de klas, 32 in plaats van 24, en meer voorbereidingstijd, drie kwartier per les. Voorheen was dat een half uur.

De academieraad is blij dat er onderzoek is gedaan, maar de raadsleden zijn verdeeld enthousiast over de getroffen maatregelen. Vooral over de invoering van grotere klassen. Taaldocenten Ingrid van Kempen en Geert Swinkels vinden meer studenten in de klas geen oplossing. ‘Spreekvaardigheid trainen met 32 studenten is onmogelijk. De kwaliteit van de lessen gaat daardoor achteruit. Taaltraining kan alleen met een groep van maximaal 15 studenten’, zegt Swinkels.
Martin Spierings snapt het probleem van de taaldocenten, maar zegt zelf als marketingdocent minder last te hebben van een grotere klas, omdat hij meer les geeft in de vorm van een college. ‘Voor het merendeel van de docenten is het daarom een goede maatregel.’

Ook de werkdruk van nieuwe docenten ziet Swinkels niet in het onderzoek terugkomen. ‘Nieuwe docenten zijn alleen aan het lesgeven, hollen van het ene naar het andere lesuur en hebben geen tijd voor andere projecten.’
Hij geeft aan dat werkdruk door iedereen anders ervaren wordt. ‘Voor mij is werkdruk als ik negen uur achter elkaar les geef. Met alle respect, maar als ik collega’s met werkstukken onder hun arm naar huis zie gaan om na te kijken, dan zou ik dat ook wel willen. Dat ervaar ik niet als werkdruk. Interactief lesgeven is zwaarder.’

De docentleden van de academieraad vinden dat in het rapport te weinig onderscheid wordt gemaakt tussen taaldocenten en andere docenten. Ook blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Hoeveel lesuren mag een docent maximaal geven? ‘Als dat 6 of 7 uur per dag is, kun je iemand niet 9 uur laten lesgeven’, zegt Spierings.

De academieraad gaat zich de komende tijd in het rapport en de maatregelen verdiepen. Volgende week beslist ze of ze ermee instemt. [CB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?