Terug naar overzicht

Hoger collegegeld dertigplusser ‘normaal’

Het staat universiteiten vrij om studenten die ouder zijn dan dertig jaar een hoger collegegeld te vragen. Dat heeft het College van beroep voor het hoger onderwijs bepaald. De uitspraak is bindend.

Een student van de Universiteit Leiden had om de uitspraak gevraagd. Met het oordeel dat er geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie veegt het College drie eerdere uitspraken van de Commissie gelijke behandeling van tafel. Die stelde in 2005 nog dat het niet kies is om dertigplussers een hoger collegegeld te vragen.

Oudere studenten betalen volgens de hoger-onderwijswet WHW een zogenoemd instellingscollegegeld: het ministerie van OCW bekostigt deze groep niet, en dus mogen hogescholen en universiteiten zelf bepalen hoeveel geld deze groep moet betalen.

Het College van beroep gaat er vanuit dat de hoogte van het instellingscollegegeld – bij de Universiteit Leiden vastgesteld op ongeveer tweeduizend euro – redelijk is voor toegang tot hoger onderwijs. Het bij wet gegarandeerde standaardcollegegeld van 1500 euro voor jonge studenten belemmert instellingen niet om voor dertigplussers een normaal tarief te berekenen. Volgens de uitspraak plaatst de wet dus niet de dertigplusser in een uitzonderingspositie, maar juist de jongere student.

Onder het vorige kabinet leek het probleem te verdwijnen: bij de geplande invoering van leerrechten had iedere student tegen het standaardcollegegeld van ongeveer 1500 euro kunnen studeren voor de duur van zijn opleiding plus een uitlooptijd van twee jaar. Leeftijd was geen criterium in dat plan. Minister Plasterk ziet niets in leerrechtenbekostiging.

Bij Avans Hogeschool wordt wat betreft de hoogte van het collegeld geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?