Terug naar overzicht

Hogescholen bieden Vogelaar hulp in probleemwijken

Minister Vogelaar van Wonen en Integratie kan bij de renovatie van probleemwijken rekenen op de hulp van hogescholen. HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra overhandigt de bewindsvrouw vandaag een brochure met een aantal plannen.

De facelift van probleemwijken staat hoog op de agenda van het kabinet. Onlangs wees Vogelaar veertig stadsbuurten aan die de komende jaren weer een ‘prachtwijk’ moeten worden. Voor hogescholen een uitgelezen kans om zich te profileren als kennisinstelling. Ze willen graag een rol spelen bij planologische wijkontwikkeling, bij intensivering van buurtactiviteiten en door zorg aan huis te bieden. Via lectoren, maar ook door studenten als stagiairs in wijken in te zetten.

De HBO-raad ziet een hechte band tussen hogescholen en de achterstandswijken, omdat ze steeds meer studenten trekken die er zelf vandaan komen. ‘Ondanks alle belemmeringen is het een beloftevolle generatie’, zo staat in het rapport te lezen. ‘Door de verhalen en ervaringen van deze studenten zijn de hogescholen zich bewust van wat er speelt en zetten zij hun kennis en expertise in voor de versterking van deze buurten.’

Het voorstel van de koepelorganisatie komt niet uit de lucht vallen. Een aantal hogescholen timmert al langer aan de weg in de achterstandswijken. Zo is de Hogeschool Rotterdam actief in de ‘kop van Zuid’ en houdt de Hogeschool Utrecht via het lectoraat ‘regie stedelijke vernieuwing’ de vinger aan de pols in de wijk Overvecht.

Toch wil de HBO-raad zich niet op de borst slaan als club die alle oplossingen in huis heeft. ‘We stellen ons bescheiden op’, aldus een woordvoerder. ‘De problemen met oude wijken zijn zeer complex, en we willen de minister graag helpen bij het zoeken naar oplossingen. Of ze de hogescholen ook gaat inzetten, moet blijken in oktober. Dan worden er concrete plannen gesmeed.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?