Terug naar overzicht

‘Hogeschool Plassen’

De Hogeschool Windesheim gaat urine scheiden van ander afvalwater. Dat moet de zuivering van rioolwater goedkoper maken en de waterkwaliteit verbeteren.

De hogeschool investeert in de ‘hardware’: 110 scheidingstoiletten en dertig urinoirs. De gemeente Zwolle, een waterschap, een onderzoeksstichting en twee bedrijven doen mee aan het project ‘Hogeschool Plassen’. Gescheiden urine-inzameling zou wel eens een ’technologische doorbraak’ kunnen betekenen, menen de partijen.

Het project levert Windesheim bovendien twee stageplaatsen op: één student bekijkt de afzetting van urinesteen in transportleidingen, een ander doet onderzoek naar de acceptatie van gescheiden urine-inzameling. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?