Terug naar overzicht

‘Hoog collegegeld voor trage student’

Hogescholen en universiteiten moeten in de toekomst zelf kunnen beslissen of ze een hoog collegegeld vragen aan trage studenten.

Dat zou blijken uit een intern discussiestuk van HBO-raad en VSNU, waar de Volkskrant de hand op heeft gelegd. Het voorlopige advies zou neerkomen op een standaardbekostiging voor één bachelor- en één masteropleiding. Studenten die daar te lang over doen, kunnen alleen aan het hoge ‘instellingscollegegeld’ ontkomen als hun universiteit of hogeschool daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld omdat ze bestuurswerk doen of meerdere opleidingen volgen.

Woordvoerders van de koepelorganisatie bevestigen het bestaan van de notitie, maar wijzen er op dat het gaat om ‘werk in uitvoering’. ‘Minister Plasterk heeft gevraagd of we ideeën hebben over een nieuw bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs. Daar is dit stuk een resultaat van’, zegt Paul Helbing van de HBO-raad. ‘Het is maar zeer de vraag of een uiteindelijk advies aan de minister er ook zo uit gaat zien. We moeten het namelijk nog voorleggen aan de individuele hogescholen.’

Om die reden wil de HBO-raad verder ook geen commentaar leveren op het Volkskrantbericht. Ook de VSNU laat het bij de melding dat de Volkskrant het juiste stuk heeft ingezien.

Plasterk wil een nieuw bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs, maar ziet niets in de plannen van ex-staatssecretaris Rutte om studenten uit te rusten met leerrechten waarmee instellingen per jaar zouden worden bekostigd. De huidige VVD-leider had bedacht dat studenten het best zelf kunnen oordelen over de kwaliteit van hun onderwijs. Als de gekozen opleiding niet zou voldoen, konden studenten hun leerrechten en daarmee ook de onderwijsbekostiging meenemen naar een andere instelling. Maar volgens Plasterk werkt dat bij jonge mensen niet: die laten zich bij hun instellingskeuze eerder leiden door vriendenkring en studiestad.

Later deze week presenteert het Interstedelijk Studentenoverleg zijn eigen bekostigingsplannen aan minister Plasterk. Studentenbond LSVb was niet voor commentaar bereikbaar. Van oudsher is vooral die laatste organisatie fel tegen beperkingen in de bekostiging.

Plasterk zelf hoopt rond de zomer een voorstel naar de Tweede Kamer te sturen. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?