Terug naar overzicht

‘Ik kan beter reflecteren op mijn cultuur’

Veertien studenten van de Universiteit van Michigan bezochten vandaag Avans Hogeschool in Den Bosch. Ze bezoeken Europa in het kader van hun ‘Global Intercultural Experience’. ‘Door wat ik hier heb gezien, kan ik reflecteren op mijn eigen cultuur.’

‘Ik was al kritisch en objectief, maar ik kan nu nog beter nadenken over andere culturen’, zegt Lucia Caamaño, één van de studenten van de Universiteit van Michigan. ‘In Nederland mag je zelf beslissen over je lichaam, of je bijvoorbeeld abortus wilt plegen of drugs wilt gebruiken. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben, maar het is goed dat je zelf mag beslissen. In Amerika zijn er wetten waardoor je niet zelf mag weten wat je met je lichaam doet.’

De Amerikaanse studenten reizen drie weken door Europa, om onderzoek te doen naar verschillen tussen culturen. Aan hun universiteit moeten ze een presentatie houden over hun bevindingen. In Amsterdam bezochten de studenten een moskee, waar ze praatten met Turkse jongeren en kennismaakten met hun cultuur. ‘In Amerika is iedereen heel argwanend geworden ten opzichte van moslims na 11 september’, vertelt studente Sophie Grant. ‘Nederland is wat het samenleven van culturen betreft een goed voorbeeld, maar niet het beste’, zegt Lucia. ‘Het is hier al wel een stap verder dan bij ons.’

In Den Bosch kregen ze een les ‘cultuurbepaalde communicatie’ van Youssef Azghari, docent bij de Academie voor Sociale Studies. ‘Hij legde ons uit hoe culturen ontstaan zijn, vanuit filosofisch opzicht. Cultuurverschillen zijn terug te voeren op Plato en Aristoteles. Je leert zo vanuit een nieuw perspectief naar culturen kijken’, zegt Sophie.

Na het college van Azghari bezochten de studenten de stad Den Bosch. Aan het einde van de week reizen ze verder naar België. [SW]

klik klik

De Amerikaanse studenten lunchten in de kantine van Avans, waar ze ook met Nederlandse studenten spraken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?