Terug naar overzicht

ISO-voorzitter bestuurlijk actief ‘uit verveling’

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) heeft een nieuw bestuur gekozen. Voorzitter is Bastiaan Verweij, student bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Bij de hogeschool Windesheim volgde hij de lerarenopleidingen Nederlands en geschiedenis.

Bij Windesheim was Verweij meer dan drie jaar actief in de centrale medezeggenschapsraad, en was hij voorzitter van het Studenten Overleg Orgaan Zwolle. Ook zat Verweij namens het CDA in de gemeenteraad van Zwolle. Voor die partij schreef hij het plaatselijke verkiezingsprogramma. Naast zijn studie is hij docent maatschappijleer in het voortgezet onderwijs.

Tegen de Zwolse hogeschoolkrant HSK zegt Verweij deze week dat hij bestuurlijk actief is geworden uit verveling. ‘Begrijp me goed, ik ben idealistisch en ambitieus, maar ik werd vooral actief op Windesheim omdat ik zoveel tijd over had’, zegt Verweij in het blad. ‘Ik had tien contacturen per week. Wat moet je dan verder? Dertig uur per week bier drinken?’

Over de inhoudelijke koers die het ISO komend studiejaar gaat varen, wil Verweij in het gesprek nog niets kwijt: officieel treedt hij pas eind juni aan.

Verweij is niet de enige student in het nieuwe ISO-bestuur met een hbo-achtergrond: secretaris wordt Rosalien Welle, die de opleiding sociaal juridische dienstverlening volgt aan de Hogeschool Utrecht.

De andere drie bestuursleden studeren aan de universiteit. Penningmeester Jelle Kok rechten in Utrecht, algemeen bestuurslid Fabienne Hendricks rechten in Maastricht. Het tweede algemeen bestuurslid Paul de Rook studeert internationale betrekkingen en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was in 2004 voorzitter van scholierenvereniging LAKS. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?