Terug naar overzicht

Jaar werken is driekwart jaar studeren

Een jaar werken heeft evenveel effect op iemands kennis en vaardigheden als driekwart jaar studeren. Maastrichtse onderzoekers stellen daarom dat de overheid zich niet blind moet staren op ‘leven lang leren’ en vooral aandacht moet hebben voor werk.

In een baan leer je veel. Jongeren besteden maar liefst 40 procent van hun werktijd aan leerzame bezigheden. Zelfs werknemers die tegen de pensioenleeftijd aan zitten, besteden nog een kwart van hun tijd aan dingen waar ze iets van leren.

Al met al vormen cursussen en trainingen maar zes procent van de totale leertijd, concluderen Lex Borghans, Andries de Grip en Bart Golsteyn in het tijdschrift Economisch Statistische Berichten. Formele scholing neemt dus maar een klein deel van de kennistoename voor haar rekening. De meeste mensen leren minder van de cursusleider dan van hun arbeid of collega’s.

Hoog- en laagopgeleiden zeggen ongeveer even veel werktijd aan ‘informeel leren’ te besteden: gemiddeld 31 procent. Maar hbo’ers en academici nemen wel meer leerzame taken ter hand. Zij leren dus meer dan lager geschoolden, maar doen dat in dezelfde tijd. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?