Terug naar overzicht

Jonge allochtone starter hoger opgeleid

Het aandeel jonge, niet-westerse allochtonen dat zich met een hbo- of WO-opleiding meldde op de arbeidsmarkt is de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld van 4 naar 7 procent.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat gisteren een onderzoek presenteerde naar het opleidingsniveau van 15-24 jarige starters. Een woordvoerder van het bureau spreekt van een ‘inhaalslag’. De groei van het percentage autochtone jongeren met een hbo- of WO-diploma steeg namelijk veel minder fors: gemiddeld zocht 14 procent van hen in de jaren 2004-2006 een baan met een voltooide universitaire of hogeschoolopleiding, tegen gemiddeld 12 procent in de drie jaar daarvoor.

De cijfers van het CBS komen voort uit een gericht onderzoek naar het opleidingsniveau van 15-24 jarige werkzoekenden. In deze leeftijdsgroep bevinden zich relatief veel dropouts: jongeren die met hun opleiding stoppen voordat ze voldoende bagage hebben om te slagen op de arbeidsmarkt. Volgens de overheid hebben mensen in Nederland minimaal een mbo-opleiding op niveau twee nodig als ‘startkwalificatie’.

Uit de gisteren verschenen resultaten blijkt dat het aandeel jongeren dat aan die eis voldoet de afgelopen jaren is gegroeid van 59 naar 61 procent. Deze bescheiden groei is vooral te danken aan niet-westerse allochtonen, van wie nu 43 procent gekwalificeerd is. Tussen 2001 en 2003 was dit aandeel gemiddeld 34 procent. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?