Terug naar overzicht

Jury reikt innovatieprijs niet uit

De hbo-innovatieprijs is dit jaar niet uitgereikt. De jury vond geen van de drie genomineerde onderwijsprojecten goed genoeg.

Dat maakte juryvoorzitter Ruby Hoogerboord afgelopen donderdag bekend op het jaarcongres van de HBO-raad. Haar harde woorden zorgden voor verontwaardiging in de zaal, maar Hoogerboord – onderwijsadviseur van premier Balkenende – liet zich er niet door van de wijs brengen. ‘De jury heeft deze beslissing genomen omdat we de prijs serieus nemen. Volgend jaar komen we graag terug om niet één maar drie topinitiatieven te belonen’, aldus Hoogerboord, die er aan toevoegde dat ze haar kansen voor een nieuw juryvoorzitterschap nihil acht.

De prijs is bedoeld als aanmoediging voor vernieuwende onderwijsprojecten De jury vond dat van de genomineerden alleen de Hogeschool Zuyd een dappere poging had gewaagd. Die instelling had een project ingestuurd waarbij studenten in een speciaal gebouwde opleidingswoning actief zijn in de stad en daar duurzame contacten proberen te leggen met het plaatselijke bedrijfsleven. Leuk plan, vond de jury, maar niet uitzonderlijk. ‘Het voldoet slechts aan wat de standaard in het hbo zou moeten zijn.’

Over de inzendingen van Fontys Hogescholen (practice development binnen de verpleegkundeopleiding) en de Hanzehogeschool Groningen (value in the valley, een duurzaamheidsproject) had Hoogerboord niets aardigs te melden. ‘Meest opmerkelijk was het volledig ontbreken van feitelijke informatie over de projecten. Waar het precies om gaat, wat de vernieuwing inhoudt, en voor wie het is bedoeld; het zijn vragen die niet werden beantwoord.’

De jury moest daarom grotendeels afgegaan op de presentaties tijdens het jaarcongres en hoorde daar termen als ‘just-in-time-learning’, ‘work based learning arrangement’ en ‘value clarification ofwel een waardenverhelderingsoefening’. Ook werden studenten aangeduid als ‘junior medewerkers’. ‘Als dit tekenend is voor de zoektocht van het hbo naar onderwijsinnovatie, dan vrezen wij het ergste’, concludeerde de jury.

Hoogerboord maakte geen vrienden met haar kritische optreden. ‘De jury heeft gedaan waarvoor ze is ingehuurd’, reageert ze desgevraagd. ‘Het gaat niet eens om de Engelse termen. Het gaat me om wat men er mee wil zeggen. En dat werd tijdens de presentaties van de projecten niet duidelijk. Als je een innovatieprijs uitreikt, moet het wel naar een project gaan dat een echte eyecatcher is, iets doet. En dat zat er dit jaar niet in.’

De hbo-innovatieprijs bestaat uit een tegoedbon waarmee voor vijfduizend euro onderzoek kan worden ingekocht en een beeldhouwwerk. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?