Terug naar overzicht

Lector Rick Kwekkeboom in Zembla

Rick Kwekkeboom, lector Vermaatschappelijking in de Zorg, is zondag 20 mei te zien in de uitzending van Zembla. De uitzending probeert een antwoord te geven op de vraag of de ‘vermaatschappelijking’ mislukt is.

Het programma is gepland naar aanleiding van de berichtgeving over het voornemen van de Twentse Zorgcentra om ‘cliënten terug te halen naar de instelling’. In de media is dit bericht gepresenteerd als illustratie van het feit dat de ‘vermaatschappelijking’ mislukt zou zijn.

De lector vindt dat de vermaatschappelijking niet is mislukt. ‘Wel is het verstandig om het doel, volwaardige deelname aan de samenleving door mensen met beperkingen, te nuanceren. Ten eerste gaat dit doel voorbij aan de specifieke vaardigheden en behoeften van mensen met beperkingen en ten tweede kun je je af kunnen vragen of alle mensen met beperkingen zelf wel zo graag aan “onze” samenleving deel willen nemen en daarin willen integreren.’

Kwekkeboom is gevraagd om aan de uitzending mee te werken en vanuit haar onderzoekservaring aan te geven of er inderdaad sprake is van een ‘mislukking’ en zo nee, waarom niet. ‘In het interview heb ik het gehad over de achtergrond van het vermaatschappelijkingsproces, het doel ervan en hoe dit gerealiseerd kan worden.’ De voorwaarden blijken vooral te liggen in het kunnen bieden van veiligheid en geborgenheid en in het haast per individu bekijken waar deze veiligheid en geborgenheid het beste geboden worden: op een instellingsterrein of juist in een kleinschalige voorziening in de wijk zo blijkt uit onderzoek.

‘De discussie over vermaatschappelijking heeft bijgedragen aan belangrijke heroverwegingen in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen’, zegt Kwekkeboom. ‘Bijvoorbeeld door ook na te denken over andere woonvoorzieningen.’ Voor een deel van hen blijkt het meer of minder zelfstandig wonen in gewone wijken wel te hebben bijgedragen aan een rijker leven, waardoor zij ook in staat zijn gesteld vaardigheden te ontwikkelen die in een instellingssituatie onbenut waren gebleven.

‘Het interview heeft in totaal een uur geduurd, maar er zijn heel wat items gepland, dus of ik langer dan vijf minuten te horen of te zien zal zijn is maar de vraag’, zegt de lector.

Zembla wordt uitgezonden op 20 mei, om 20.35 uur op Nederland 3. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?