Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad pleit voor 5 als ondergrens

Als het aan de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) ligt, moeten studenten vanaf volgend schooljaar voor alle deeltentamens minstens een 5 halen. De ‘compensabele’ 4 vindt de raad als ondergrens te laag.

Vooral de student-leden van de AMR pleitten gisteren voor het afschaffen van de 4 als ondergrens voor deeltentamens. ‘Een onvoldoende staat voor onkunde’, zei student Josien Hermans.

In het nieuwe Onderwijs- en Examenreglement (OER), dat gisteren in de vergadering werd besproken, staat dat studenten een 4 mogen halen voor een deeltentamen, als ze dat cijfer kunnen compenseren met een goed punt voor een ander deeltentamen. Lager dan een 4 mag niet ‘gemiddeld’ worden. Het staat opleidingen overigens vrij om deze ondergrens te negeren en de lat hoger te leggen.

Toch is die mogelijkheid voor de meeste student-leden niet voldoende. Als Avans een instituut wil zijn dat excellente studenten aflevert, zoals in het Meerjarenbeleidsplan is verwoord, moet de school een 4 niet goedvinden. Het stoort Hermans dat studenten die weinig doen toch een onderwijsblok, bestaande uit een opdracht en een tentamen, kunnen halen. Als ze ‘meeliften’ in een projectgroep en zo voor dit onderdeel een 6 halen, kunnen ze die voldoende gebruiken om een 4 voor een tentamen te compenseren. Zo haal je volgens haar de waarde van een diploma omlaag en daarmee dupeer je de student die wel hard studeert.

Docent Norbert Kuipers pleitte voor het behoud van de ‘compensabele 4’. ‘Ik werk voor een brede opleiding (Communication & Multmedia Design, red.). Studenten moeten bijvoorbeeld zowel kunnen schetsen als technisch programmeren. Iemand die totaal niet kan tekenen, kan een onvoldoende voor dit onderdeel compenseren met een goed punt voor het andere onderdeel.’

Volgens docentlid Tonja Nijenhuis snijdt de opmerking van Kuipers geen hout. ‘Als je een bepaalde vaardigheid niet zo belangrijk vindt, moet je die niet onderbrengen in een deeltentamen.’ Zij vindt een 4 ‘gewoon een dikke, vette onvoldoende’ en daarom niet acceptabel.

‘Je kunt een heel goede kok zijn, maar bijvoorbeeld geen pizzabodems kunnen uitrollen’, merkte docent Paul Lindelauf op. Hij vindt dat een 4 moet kunnen en vooral dat opleidingen dat zelf moeten kunnen uitmaken. Hermans was het daar helemaal niet mee eens. ‘Dan moet de kok maar wat meer oefenen. Hij moet rollen totdat het wel lukt.’

Uiteindelijk werd gestemd. Tien AMR-leden bleken vóór het afschaffen van de 4 als ondergrens, zes leden waren tegen. De raad besloot om in te stemmen met het nieuwe OER, mits de ondergrens van een compensabele onvoldoende verhoogd wordt naar een 5.

Er waren nog een aantal andere ‘mitsen’. In het nieuwe OER moeten bijvoorbeeld ook de examenregelingen voor de nieuwe tweejarige opleidingen, de Associate Degree, worden opgenomen. Die staan er nu nog niet in.
Daarnaast wil de AMR dat de verwerkingstijd die een examencommissie heeft om een klacht van een student af te handelen, verruimen. Nu mag een examencommissie er twee weken over doen. In het nieuwe reglement wordt een periode van drie weken genoemd. De raad stelt voor om de huidige twee weken verwerkingstijd te handhaven, maar een examencommissie de mogelijkheid te geven die te verlengen naar vier weken ‘als dit nodig is’. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?