Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad wil uitleg van rechter

In de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) leeft het idee dat de Raad van Bestuur ‘onethisch’ heeft gehandeld door het collegegeld voor deeltijders te verhogen, nadat een eerder besluit hierover door het College van Beroep was vernietigd.

De AMR wil graag uitleg van het College van Beroep. Dit is een onafhankelijk orgaan met een externe voorzitter, waar studenten met hun klachten terechtkunnen.

Tegen de verhoging van het collegegeld van 1010 naar 1250 euro werd enkele maanden geleden door 32 deeltijdstudenten beroep aangetekend bij het College van Bestuur. Het college oordeelde dat de Raad van Bestuur de verhoging niet tijdig had doorgegeven en niet goed had gemotiveerd. Het besluit werd daarom vernietigd.

De Raad van Bestuur heeft hierop een nieuw besluit genomen. Dat hield in dat de verhoging voor tweede-, derde- en vierdejaars 100 euro minder zou zijn. Zij kregen dit bedrag teruggestort. Ook motiveerde de Raad van Bestuur in een brief aan álle deeltijders haar besluit. Tegen dit nieuwe besluit is geen bezwaar meer ingediend door studenten.

Volgens verschillende leden van de AMR neemt de Raad van Bestuur door met een nieuw besluit te komen het College van Beroep niet serieus. Andere leden zeiden gisteren tijdens de vergadering dat er eigenlijk geen kwestie meer was, omdat geen enkele student tegen het nieuwe besluit heeft geageerd. De raad werd het er wel over eens om het College van Beroep uit te nodigen om uitleg te geven over hoe de besluiten van dit college ‘gewogen’ moeten worden.

Avansjurist Marla van Overbeek is het niet met de AMR eens dat onjuist gehandeld zou zijn. ‘Een college kan een besluit vernietigen, maar kan niet met een nieuw voorstel komen.’ Het is volgens haar logisch dat de Raad van Bestuur dit wel heeft gedaan. ‘Ik noem dat niet onethisch.’
Ze vindt zelfs dat de Raad van Bestuur het heel netjes heeft afgehandeld. ‘Ze zijn de studenten tegemoet gekomen door geld terug te geven en ze hebben in een brief duidelijk uitgelegd waarom het collegegeld hoger moest worden. Het stond studenten vrij daar weer bezwaar tegen te maken en dan zou het College van Beroep de zaak weer behandeld hebben.’ [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?