Terug naar overzicht

‘Minstens 20 procent studenten naar het buitenland’

Avans moet veel zwaarder inzetten op internationalisering van studenten dan nu gebeurt. ‘Met onze studenten hebben we goud in handen, maar we moeten er wel iets mee doen. Anders loopt de wereld over ons heen.’ Dat zegt Wobine Buijs, scheidend directeur van de Academie voor Marketing en Business Management (AMBM).

Naast verbeterde voorlichting geven over de mogelijkheden om stage te lopen of af te studeren in het buitenland, moet de hogeschool concrete eisen stellen aan zichzelf en haar studenten. ‘Je moet van jezelf als academie eisen dat minstens 20 procent van de studenten stage loopt of afstudeert in het buitenland’, zegt Buijs, die gisteren een afscheidspresentatie hield. Met streven naar de helft van alle studenten, die een deel van de studie buiten de landsgrenzen volgt, is volgens haar niets mis.

Nederland en de verschillende regio’s daarbinnen moeten hun positie opnieuw bepalen als gevolg van de doorgaande Europese eenwording en de globalisering van de economie. Dit gaat volgens het kersverse directielid Economie & Mobiliteit van de Provincie Noord-Brabant nog niet erg soepel, nu Nederland terrein op het buitenland verliest. ‘Balkenende werd vorige week genegeerd tijdens zijn speech voor het Europees parlement. We moeten juist op de eerste rij zitten. En als we dat willen, moeten we uit de klei komen.’

Het onderwijs ontkomt evenmin aan de noodzaak tot ‘herpositioneren’. Zeker omdat Nederland een kenniseconomie wil zijn. Volgens Buijs moeten hbo-instellingen zich daarbij vooral concentreren op ‘kennis die werkt’ – toepasbare hoogwaardige kennis – en hechte banden met overheden en bedrijfsleven.

Het bestaan van internet haalt weliswaar de wereld de school binnen, maar is geen excuus om daarom zelf binnen de school te blijven. Integendeel. Buijs: ‘Juist omdat het internet er is hebben we meer te maken met het buitenland en moeten we erheen. Dat het vormend is voor studenten is daarbij misschien nog belangrijker dan het argument van vakkennis.’

Buijs, die Avans verruilt voor de provincie Noord-Brabant, denkt dat overheden veel kunnen doen om de gang van studenten naar het buitenland te stimuleren. Zo kan de provincie haar eigen studiebeurzen in het leven roepen voor studenten die naar het buitenland willen. ‘En in handelsdelegaties moeten mensen uit het onderwijs een vaste plaats krijgen.’ [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?