Terug naar overzicht

Mogelijk lager collegegeld dertigplussers

Minister Plasterk lijkt bereid studerende dertigplussers financieel tegemoet te komen. De soms torenhoge collegegelden die ze nu moeten betalen zijn moeilijk te rijmen met de doelstelling van ‘levenlang leren’.

In de bestaande onderwijswet WHW is bepaald dat studenten ouder dan dertig jaar niet worden gefinancierd door het rijk. Onlangs bevestigde het hoogste beroepscollege voor het hoger onderwijs de rechtmatigheid daarvan. Niet het hoge tarief voor oudere studenten zou de uitzondering op de regel zijn, maar juist het lage collegegeld voor studenten tot 29 jaar.

De regering wil echter dat de Nederlandse beroepsbevolking in 2020 voor de helft uit hoogopgeleiden bestaat. Dan is het volgens studentenbonden ISO en LSVb niet handig om oudere studenten te straffen voor het feit dat ze later aan hun opleiding beginnen.

Plasterk gaf dat gisteren in een overleg met de bonden toe. Studiefinanciering voor dertigplussers met een baan lijkt hem niet nodig, maar hij wil wel de haalbaarheid van een lager collegegeld onderzoeken. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?