Terug naar overzicht

Mondeling voor student-ondernemers

Heeft een student het te druk met zijn eigen bedrijf om een tentamen te maken, dan moet hij een mondelinge herkansing krijgen. Bovendien zou de ondernemer studiepunten moeten krijgen voor vaardigheden die hij in zijn eigen bedrijf opdoet.

Dat vindt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Zulke regelingen maken het eenvoudiger om een eigen bedrijf met een studie te combineren, meldt het studentenverbond in een tien-puntenplan over ondernemerschap.

ISO verklaart niet hoe zulke ideeën zich verhouden tot de roep om hogere onderwijskwaliteit of meer lesuren. Wel zou er betere begeleiding moeten komen voor studenten met een eigen bedrijf, bijvoorbeeld dankzij een poule van ervaren studenten die ’tegen een mild tarief’ adviezen geven. De adviseurs krijgen op hun beurt begeleiding van docenten en professoren.

Een ander punt behelst de afschaffing van de bijverdiengrens, zodat de studiefinanciering van student-ondernemers niet in gevaar komt als hun bedrijf te lucratief wordt. De bijverdiengrens is een ‘bureaucratisch pesterijtje’, aldus het ISO.

Donderdag zei minister Plasterk van Onderwijs in de Tweede Kamer dat hij wil nadenken over het afschaffen van de bijverdiengrens, maar hij benadrukte dat de studiebeurs bedoeld is voor jongeren die te weinig geld hebben om hun opleiding zelf te betalen.

Afgelopen jaar bleken student-ondernemers gevaar te lopen door ondeugdelijke voorlichting van de IB-groep over de bijverdienregeling. Die voorlichting is aangepast.

Het vorige kabinet wilde het ondernemerschap onder studenten aanwakkeren en heeft bijvoorbeeld geld uitgetrokken voor centres of entrepeneurship aan universiteiten en hogescholen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?