Terug naar overzicht

Niet-Europese afgestudeerden mogen langer blijven

Afgestudeerde starters en gepromoveerde starters uit landen van buiten de EU krijgen een jaar de tijd om een baan te vinden in Nederland.

Ook wordt het voor een verblijfsvergunning noodzakelijke startsalaris verlaagd tot 25 duizend euro.

Dat heeft het kabinet afgelopen vrijdag afgesproken in de ministerraad. Tot nu toe hebben afgestudeerde starters van buiten de EU maar drie maanden om een baan te vinden, waarbij bovendien een startsalaris wordt geëist van minstens 34 duizend euro.

De versoepeling van de startersregeling volgt op adviezen van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Die wezen er eerder dit jaar al op dat de strikte regeling voor buitenlandse kenniswerkers haaks staat op de ambitie om meer hoogopgeleiden naar Nederland te ‘importeren’.

Het verlaagde startsalaris van 25 duizend euro staat meer in verhouding tot wat afgestudeerden in de praktijk kunnen verdienen.

Overigens moeten buitenlandse starters zichzelf kunnen bedruipen in de periode tussen opleiding en eerste baan: ze kunnen geen beroep doen op een Nederlandse bijstandsuitkering. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?