Terug naar overzicht

NVAO gaat strenger toezien op aantal contacturen

Opleidingen moeten straks meer informatie prijsgeven over het aantal onderwijsuren dat ze bieden, over de verhouding tussen het aantal studenten en docenten, het opleidingsniveau van hun docenten en over de kwaliteit van de examinering.

Accreditatieorganisatie NVAO heeft dat afgesproken met de vbi’s – de bureaus die door opleidingen worden ingehuurd om de kwaliteit van hun onderwijs te onderzoeken en beoordelen.

De onderwijskeurmeester reageert daarmee op de vele negatieve berichten in de media over het hoger onderwijs. Die gaan vooral over het – te geringe – aantal contacturen dat de opleidingen aanbieden.

Een ander punt van kritiek is dat steeds minder hbo-docenten een academische opleiding hebben. Met de vbi’s is afgesproken dat ze in hun visitatierapporten harde cijfers over de verhouding tussen docenten met een academische en hbo-opleiding.

Lastiger te definiëren is de zogeheten staf-studentratio. Afgesproken is dat daar alleen medewerkers in worden meegeteld die ‘echte onderwijsgevenden’ zijn. Over de toetsing en examinering ten slotte wil de NVAO vooral meer helderheid.

De nieuwe afspraken met de vbi’s vergen geen aanpassing van de wettelijke afspraken over accreditatie. De NVAO verwacht niet dat de opleidingen er meer werk aan zullen hebben. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?