Terug naar overzicht

OCW zoekt oplossing voor Surinaamse studenten

Surinaamse studenten hoeven waarschijnlijk geen hoog collegegeld te gaan betalen. Minister Plasterk van OCW zei in een overleg met studentenbonden LSVb en ISO dat hij de regels voor deze groep aanpast.

Surinamers zijn voornamelijk op het Nederlandse hoger onderwijs aangewezen. Maar als ‘niet-EU-studenten’ zouden ze buiten de bekostiging vallen. Het gevolg is dat studenten uit dat land komend studiejaar tot wel twaalfduizend euro collegegeld zouden moeten betalen, tenzij ze voor een kennisbeurs in aanmerking komen. PvdA en SP stelden al kamervragen.

Ook ISO en LVSb drongen gisteren aan op een oplossing. Maar Plasterk heeft die aanmoediging niet nodig. ‘Binnen het departement gaan we na hoe het kan dat de aparte status van deze groep overboord is gezet. We gaan er wat aan doen, al bekijken we nog hoe we deze groep moeten afbakenen ten aanzien van andere niet-EU-studenten. Voorkomen moet worden dat iedereen hier tegen het standaardcollegegeld kan studeren.’

Overigens hoeft Plasterk volgens zijn eigen PvdA niet lang te zoeken. De sociaaldemocraten wezen vorige week al op een contract tussen Suriname en Nederland: daarin is vastgelegd dat Nederlanders probleemloos op stage kunnen in Suriname en Surinamers tegen het standaardcollegegeld van 1500 euro in Nederland kunnen studeren. [HOP/TdO]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?