Terug naar overzicht

Ook Plasterk overweegt bekostiging te beperken

Minister Plasterk van OCW wil studenten in het nieuwe bekostigingsmodel in principe voor de duur van één bachelor- en één masteropleiding subsidiëren. Het is te duur om studenten eindeloos te blijven sponsoren.

Tijdens een overleg met studentenorganisaties ISO en LSVb reageerde Plasterk op de uitgelekte plannen van hogescholen en universiteiten voor het nieuwe bekostigingsmodel. Die willen in de toekomst een hoog collegegeld kunnen vragen aan trage studenten. Vooral de LSVb is bezorgd over de gevolgen.

Plasterk vindt echter dat je van een student mag verwachten dat hij niet eindeloos doorgaat met studeren. ‘Los daarvan is er niets besloten. Ik ben met VSNU en HBO-raad in gesprek over de nieuwe bekostiging. Dat de hogescholen en universiteiten het met elkaar eens zijn vind ik mooi, maar dat wil niet zeggen dat ik hun plannen zomaar overneem. Als de koepels klaar zijn ga ik met de studentenbonden in conclaaf en daarna formuleer ik er zelf een oordeel over. Er staat nog niets vast.’

Intussen is studentenbond LSVb de enige grote belangenbehartiger in het hoger onderwijs die zich tegen gelimiteerde bekostiging van studenten blijft verzetten. Het ISO is – net als HBO-raad en VSNU – van mening dat het niet realistisch is om veel meer te eisen dan de bekostiging van één bachelor en één master, excellente studenten uitgezonderd.

Plasterk ging overigens ook in op de bekostigingsplannen van LSVb en ISO. Beide clubs vinden dat het helemaal anders moet. Ze hebben afzonderlijk van elkaar een model ontwikkeld met een diplomabonus die goed is voor een kwart van de subsidie en een basisbekostiging – de vaste voet – van eveneens 25 procent. Het ISO wil dat de overige vijftig procent via het aantal ingeschreven studenten wordt verdeeld. De LSVb vindt dat percentage te hoog en houdt het op 35 procent. De bond wil vijftien procent van de bekostiging reserveren om kwaliteit te belonen. Instellingen met goede studentenoordelen of een gunstige student-docentratio zouden daar voor in aanmerking komen.

Dat plan kan op sympathie van de minister rekenen. ‘Maar de kwaliteit moet wel meetbaar zijn’, waarschuwde hij. ‘Als je vijftien procent reserveert voor kwaliteit, moet je voorkomen dat het ondanks de goede bedoelingen niet klakkeloos bij de vaste voet wordt opgeteld.’ Plasterk beloofde de LSVb er serieus naar te kijken. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?