Terug naar overzicht

Prestatiebeloning voor scholen

De tijdelijke Commissie Leraren gaat onder meer onderzoeken of goed presterende scholen meer geld van de overheid moeten krijgen. Daarvan kunnen ze hun lerarencorps beter salariëren.

Dat is een van de scenario’s die minister Plasterk de gisteren ingestelde commissie laat verkennen. De commissie staat van onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Leden zijn onder anderen Andrée van Es, in 1993 voorzitter van de Commissie Toekomst Leraarschap, en Fons van Wieringen, voorzitter van de Onderwijsraad.

De commissie adviseert na de zomer over de beste aanpak van het dreigende tekort aan leraren. Specifieke aandachtspunten zijn onder meer de versterking van de betrokkenheid van leraren bij de onderwijsontwikkeling en vermindering van de werkdruk. Ook zal de commissie onderzoeken of landelijke eindtermen voor de lerarenopleidingen wenselijk zijn. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?