Terug naar overzicht

RUG niet langer vloermat

De Rijksuniversiteit Groningen zal door buitenlanders niet langer met een vloerkleed worden geassocieerd.

Buitenlandse studenten moesten er altijd om grinniken. Als ze de deurmat met het logo van de Rijksuniversiteit Groningen betraden, stond daar voor hun gevoel ten overvloede de afkorting RUG, het Engelse woord voor vloerkleed of mat op. In het nieuwe logo, dat deze week wordt gepresenteerd, zal de Nederlandse naam van de universiteit voluit geschreven staan.

De Groningse Universiteitskrant twijfelt er niet aan dat de afkorting in de wandelgangen zal blijven bestaan. In het Engels heet de RUG
straks University of Groningen, maar die vertaling zal niet op het logo prijken. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?