Terug naar overzicht

Salarissen technici wijzen niet op tekort

Hbo-technici verdienen iets beter dan de meeste andere hbo’ers. Maar hun collega’s van de universiteit toucheren juist minder dan gemiddeld. Het vermeende tekort aan technici blijkt nog niet uit de salarissen.

De carrièreperspectieven voor hbo-technici zijn ‘erg gunstig’, stellen het Platform Bèta Techniek en ingenieursvereniging KIVI NIRIA. Want deze groep krijgt meer salaris dan de gemiddelde hbo’er en heeft bovendien ‘goede doorstroommogelijkheden naar managementposities’.

Maar uit het bijbehorende onderzoek blijkt dat het hogere salaris voor rekening komt van hbo-technici die zijn doorgestroomd naar niet zuiver technische banen, ‘zoals managementfuncties’. En managers verdienen nu eenmaal beter.

Het platform en de vakvereniging baseren zich op een enquête van het Maastrichtse onderzoeksbureau ROA onder bijna 4.400 ingenieurs: leden van KIVI NIRIA en abonnees van het tijdschrift Technisch Weekblad.

‘Vaak is een technische opleiding een vereiste voor managers om de tent te kunnen aansturen’, zegt Bouke Bosgraaf van KIVI NIRIA. Hij meent dat er inderdaad een groot tekort aan technici is, maar erkent dat dit niet uit de salarissen blijkt. ‘Het is een moeilijke discussie. Toch worden we iedere dag gebeld of we nog ingenieurs kennen. Bedrijven staan erom te springen. Er zijn enorm veel vacatures.’

In schril contrast hiermee staan de startsalarissen van academische bètatechnici. Die zijn wat lager dan gemiddeld, zelfs als je promovendi buiten beschouwing laat. ‘Met name bètatechnici die niet doorstromen naar managementfuncties hebben relatief lage lonen’, zeggen de loopbaanonderzoekers van het ROA.

Bosgraaf heeft wel een verklaring voor die lagere salarissen. ‘De arbeidsmarkt voor technici is mondiaal. Als ze hier te duur zijn, komen ze wel uit het buitenland. Bovendien mogen de producten ook niet te prijzig worden. Je kunt zeggen: dat noemen we wereldwijde arbeidsdeling. Maar je kunt niet alles uitbesteden. We moeten zelf ook technici hebben.’

Twee jaar geleden concludeerde het Centraal Plan Bureau op grond van de uitblijvende salarisexplosie dat het tekort er helemaal niet was, afgezien van een paar specifieke vakgebieden. Bosgraaf vindt die conclusie ‘te kort door de bocht’.

Gemiddeld verdienen hbo-technici vijf jaar na afstuderen 2475 euro per maand. Onder economen is dat 2522 euro, terwijl de gemiddelde hbo’er 2424 euro per maand krijgt. Althans, omgerekend naar een 38-urige werkweek. De gemiddelde wo’er verdient dan 2870 euro, terwijl de economen dan al 3153 euro krijgen. Afgestuurde natuurwetenschappers verdienen vijf jaar na de bul slechts 2652 euro per maand, maar wo-technici zien 2993 euro op de loonstrook staan. Allemaal bruto.

Overigens merkt het ROA op: ‘De meeste bètatechnici zijn tevreden met hun loopbaan. Ze hechten het meeste belang aan de inhoud van hun werk. Ook de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren vinden ze belangrijk. Salaris en sociale status wordt door de meeste bètatechnici veel minder belangrijk gevonden.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?