Terug naar overzicht

Scholingsbudget leraren onder druk

De Algemene Onderwijsbond maakt zich zorgen over de dalende uitgaven aan scholing van personeel in het voortgezet onderwijs. Het bedrijfsleven besteedt daar bijna dubbel zoveel aan.

De bond vreest dat de situatie dit jaar verergert doordat instellingen scholingsuren schrappen nu de inspectie strenger controleert of er wel voldoende wordt lesgegeven.

De AOb baseert zich op onderzoek van het Nijmeegse bureau ITS in opdracht van het ministerie van OCW. Sinds 1999 is het scholingsbudget per personeelslid met twintig procent teruggelopen. Per directielid gaf het voortgezet onderwijs vorig jaar ruim acht maal meer scholingsgeld uit.

In het basisonderwijs is het budget in dezelfde periode verdubbeld. Toch is ook daar de vraag naar scholing groter dan het budget. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?