Terug naar overzicht

SPH-studenten doen onderzoek naar thuiszorg

Vier studenten uit het vierdejaar van Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) in Breda hebben voor Avoord, een instelling die onder andere verpleeghuiszorg aan huis aanbiedt, een onderzoek gedaan naar de belemmerende factoren voor ouderen om deze zorg aan te vragen.

Avoord biedt ouderen de mogelijkheid om complexe verpleeghuiszorg in hun eigen huis te krijgen. Zo kunnen ze thuis blijven wonen, waar volgens Marieke de Jager, een van de vier studenten, veel behoefte aan is. ‘Er zijn veel bejaarden die thuis willen blijven wonen, meer dan vroeger.’ De studenten hebben gekeken waar het nu precies mis gaat bij het aanbieden van complexe verpleeghuiszorg van Avoord. Fysiotherapie en ergotherapie zijn hier een voorbeeld van.

‘Bij Avoord komt deze zorg niet gemakkelijk van de grond. We hebben daarom bij andere instellingen gekeken waar dat wel goed lukt’, vertelt De Jager. De studenten ontdekten dat de pr niet voldoende is, daarom zijn ouderen niet goed op de hoogte van de thuiszorg die Avoord aanbiedt en wat het precies inhoudt. ‘Dat belemmert ouderen om een aanvraag voor deze zorg in te dienen.’ Bovendien is de interne communicatie bij de instelling niet goed. ‘Sommige medewerkers weten zelf niet wat complexe thuiszorg betekent.’

De studenten hebben een stappenplan opgezet. Eén van die stappen is dat Avoord deze zorg meer moet promoten in ziekenhuizen en bij huisartsen. ‘De huisartsen raken meer betrokken en verwijzen eerder iemand door voor deze zorg’, zegt De Jager. Een andere stap is dat Avoord de complexe verpleeghuiszorg een andere naam moet geven. ‘Het krijgt dan een ander imago en schept meer duidelijkheid. Ook moet Avoord meer in zichzelf geloven, dan straal je dat ook uit. De medewerkers zijn het gezicht van Avoord.’

Afgelopen dinsdag hebben de vier studenten hun project gepresenteerd voor de verzorgenden en managers van Avoord. ‘Het ging heel goed’, concludeert De Jager. ‘Na de presentatie barstte er meteen een discussie los bij het publiek.’ [SP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?