Terug naar overzicht

‘Verhoog basisbeurs uitwonende studenten’

Studentenvakbond LSVb wil dat minister Plasterk de basisbeurs voor studenten op kamers verhoogt. Daarvan kan nu nog niet eens ‘een bezemkast’ worden gehuurd.

Op het moment is het verschil tussen een basisbeurs voor thuis- en uitwonende studenten 177,84 euro, terwijl de gemiddelde student 325 euro aan woonlasten kwijt is. Hierdoor is zelfstandig wonen voor veel studenten financieel erg moeilijk. Een aanpassing van het bedrag voor huisvesting aan de reële situatie is volgens de LSVb noodzakelijk om de studiefinanciering weer geloofwaardig te maken.

Voorzitter Irene van den Broek: ‘Voor dit bedrag kunnen studenten nog niet eens een bezemkast huren. Wij hopen dat de minister dit ook inziet.’

Onder de petitie die de LSVb aan Plasterk aanbood stonden 1600 handtekeningen. Niet alleen van studenten, maar ook van belangenbehartigers als de Woonbond en huurdersverenigingen, raadsleden van verschillende politieke partijen, de Stichting Studentenhuisvesting (SSH), Rabo Vastgoed, politieke jongerenorganisaties ROOD, JS, CDJA en Dwars en talloze studentenverenigingen en -organisaties en individuele studenten. [HC/HOP]

De tekst van de petitie is te vinden op www.studentenhuisvesting.petities.nl.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?