Terug naar overzicht

Vrees voor ruimtegebrek in nieuwbouw

Op enkele Avansacademies wordt gevreesd voor ruimtegebrek in de nieuwbouw, als behalve de kunstacademie alle Bredase academies naar de gebouwen aan de Hogeschoollaan verhuizen.

De academieraad van de Academie voor ICT en Media (AIM) schreef een brief aan de directie, om de zorgen kenbaar te maken. De AIM verhuist in 2008 van de locatie Lovensdijkstraat naar de nieuwbouw aan de Hogeschoollaan en de raad vreest dat de academie dan te weinig lokalen en projectruimtes tot haar beschikking heeft, ook als op ruimere tijden geroosterd wordt. ‘Roosteren tussen acht uur ’s morgens en zeven uur ’s avonds kan wel, maar dan nog past het niet. Bovendien heeft dat gevolgen voor je privéleven. Het is een vorm van spreadsheetmanagement: als het op papier past is het goed. Desnoods gaan we ’s nachts door’, zei raadsvoorzitter Jan Woolderink tijdens de academieraadsvergadering van 15 mei.

De directie van de AIM heeft in 2003 de voor de academie benodigde ruimte vastgesteld. Die prognose is echter nooit bijgesteld. Met de groeiende instroom van het aantal CMD-studenten is bijvoorbeeld geen rekening gehouden.

De directie van de AIM heeft het probleem begin dit kalenderjaar onderkend, maar geen cijfers gegeven van de precieze ruimtebehoefte van de academie. De AR wil die analyse alsnog ontvangen. De directie van de AIM was tot op heden niet bereikbaar om een reactie te geven.

Ook bij de academieraad van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) bestaat vrees voor een tekort aan lokalen. De academie, nu gevestigd aan de Verbeetenstraat, verhuist deze zomer naar de nieuwbouw. Tijdens vergaderingen vroegen diverse leden zich af wanneer de ‘randvoorwaarden voor het lesgeven’ bekend worden. Uiteindelijk besloot de raad de verhuizing af te wachten en te zien of in de praktijk sprake is van ruimtegebrek. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?