Terug naar overzicht

Aanbevelingsbrief naar directie van Marketing

De academieraad van de Academie voor Marketing in Den Bosch gaat een brief aan de directie sturen met daarin aanbevelingen over maatregelen die de werkdruk moet verminderen.

In de maatregelen, die de directie naar aanleiding van het onderzoek naar werkdruk heeft genomen, is volgens de academieraad onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Een van de maatregelen is bijvoorbeeld grotere klassen, 32 studenten in plaats van 24. ‘Grotere klassen kunnen werkdruk verlagen, maar niet bij een interactieve les. Spreekvaardigheid trainen in een taalles met 32 studenten, levert problemen op’, zegt Martin Spierings, voorzitter van de academieraad. De academieraad vindt daarom dat grote klassen voor hoorcolleges zijn toegestaan, maar bij interactieve lessen moeten de groepen gehalveerd worden.

Een maximum aan lesuren stellen, vindt de academieraad een goed idee, want het verlaagt de werkdruk. Maar, stelt de raad, er moet dan wel vastgesteld worden wat het maximum aantal lesuren per week is. ‘Maximaal 25 lesuren per week en een maximum van 8 uur per dag zou normaal zijn’, zegt Spierings. ‘Als je de ene dag 8 lesuren hebt dan heb je er de volgende dag automatisch minder.’ Bij het vaststellen van het maximum aantal lesuren moet een onderscheid zijn tussen lesuren en begeleidingsuren.
‘Docenten zouden niet de hele wek alleen moeten lesgeven, maar zich ook op andere taken moeten kunnen richten. Zo ontstaat er weer afwisseling van het werk’, zegt Spierings.

Ook de maatregel wat betreft het toetsbeleid kan beter, vindt de academieraad. Uit het onderzoek naar werkdruk blijkt dat 30 tot 35 procent van de docenturen aan toetsing wordt besteed. De directie wil naar een efficiëntere toetsing. Docenten zouden 20 tot 25 procent van de uren in toetsing moeten steken. De academieraad vindt dat deze maatregel moet worden uitgewerkt en ontwikkeld. [CB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?