Terug naar overzicht

Allochtone meisjes in opmars

De trend zet door: steeds meer allochtonen studeren in het hoger onderwijs, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral het aantal niet-westerse allochtone meisjes schiet omhoog: dit studiejaar staan er 38 duizend ingeschreven. Dat is drie keer zoveel als in het jaar ’95/’96. De jongens halen het hoger onderwijs iets minder vaak, maar ook hun aantal groeit snel: van 14 duizend in ’95/’96 naar 34 duizend nu. Vooral Marokkanen, Antillianen en Arubanen maken een fikse inhaalslag.

Studenten – allochtoon en autochtoon – kiezen vaak voor managementopleidingen. Ook rechten en maatschappelijke dienstverlening zijn populair, vooral onder vrouwen. Daarin zit weinig verschil tussen de bevolkingsgroepen. Niet-westerse allochtonen kiezen alleen een stuk minder vaak voor de pabo.

Het CBS, dat de data regelmatig op een rijtje zet, noemt iedereen allochtoon die een buitenlandse vader of moeder heeft. Prins Willem
Alexander is volgens deze definitie ook allochtoon. Verder onderscheidt het CBS westerse en niet-westerse allochtonen.

In het hbo zijn ongeveer vier op de dertig studenten niet-westers allochtoon. In het wetenschappelijk onderwijs ligt die verhouding
schever: vier van de 33. [HOP/BB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?