Terug naar overzicht

Avansdocenten schrijven boek ‘Omgevingsanalyse’

Uit onvrede over de bestaande boeken over algemene economie, schreven Ton Klerks en Hans Meerman, beide docent bij de Academie voor Marketing in Den Bosch, een nieuw handboek. ‘Het past bij de zappende student.’

Tegen uitgeverij Wolters-Noordhoff zei Klerks twee jaar geleden dat de hogeschoolboeken over algemene economie ‘helemaal niks’ en veel te theoretisch waren. Bovendien sloten ze niet aan bij het projectonderwijs. ‘De manier waarop die boeken zijn geschreven, is een-ver-van-mijn-bedshow voor studenten’, zegt Klerks. Van de uitgever kreeg hij de opdracht een beter boek te schrijven. Samen met zijn collega Hans Meerman begon hij aan de uitdaging.

In het eerste deel begint elk hoofdstuk met een beschrijving van een bedrijfssituatie. Er wordt nagegaan hoe bedrijven bij beslissingen op het gebied van bijvoorbeeld de in- en verkoop, marketing en export rekening moeten houden met veranderende omgevingsfactoren. In het tweede deel wordt een link gelegd met economische, demografische en wettelijke omgevingsfactoren.

Volgens Klerks en Meerman past het boek bij de zappende student, zegt Klerks. ‘Heeft hij voor een project informatie nodig over bijvoorbeeld de conjunctuur dan haalt hij dat stukje uit het boek.’ Om de aandacht te vestigen op belangrijke passages zijn die in een kader geplaatst. ‘Het boek is meerdere jaren bruikbaar en ook tijdens stages’, zegt Klerks.

De auteurs hopen dat dit boek beter aansluit bij de huidige student, maar dat weten ze pas volgend jaar. Want dan gaan de eerstejaars van de Academie voor Marketing het boek gebruiken. [CB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?