Terug naar overzicht

‘Cadeaukarakter studiepunten valt mee’

De onderwijsinspectie levert forse kritiek op het Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht, maar ziet geen reden voor aanvullend onderzoek.

Spookvakken waren er niet en het cadeaukarakter van studiepunten ‘valt mee’. Dat concludeert de onderwijsinspectie op grond van een rapport van de Hogeschool Utrecht. De hbo-instelling verrichtte een intern onderzoek naar haar instituut voor lerarenopleidingen, nadat een lid van de examencommissie klachten bij de onderwijsinspectie had ingediend.

De inspectie neemt genoegen met de uitleg en goede voornemens van de hogeschool, maar kraakt enkele harde noten. Een steekproef van 337 beoordelingen van studenten leverde negen gevallen op waarin niet direct viel te zeggen of de studiepunten terecht waren toegekend. ‘Schokkend’, oordeelt inspecteur-generaal Jan Teuwen in een brief aan het bestuur van de hogeschool.

Het is bovendien ‘zorgelijk’ dat de herhaalde signalen van de examencommissie over het niveau van het onderwijsprogramma ‘niet of laat zijn opgevolgd’. Ook de ‘oneigenlijke druk vanuit het management’, die de klager had ervaren, is ‘reden tot zorg’, al kon de commissie voldoende weerstand bieden.

De inspectie is ook ‘absoluut niet gerustgesteld’ door de bevinding van de hogeschool dat tweederde van de eerstejaarsstudenten meer dan twintig uur in de week studeert, aangezien dit betekent dat de rest van de eerstejaars minder dan twintig uur aan de studie besteedt.

Toch heeft het college van bestuur de zaak volgens de inspectie goed aangepakt, gegeven de urgentie. In het bijzonder waardeerde de inspectie dat het CvB de ‘sociale veiligheid van medewerkers’ heeft gegarandeerd. Ze hoefden daardoor niet bang te zijn hun mening te geven. ‘Het heeft de inspectie overigens wel bevreemd dat medewerkers niet de zekerheid hadden dat hun veiligheid automatisch gegarandeerd was’.

De inspectie waardeert ook de poging van het college van bestuur om de samenwerking tussen management en docenten te verbeteren. De opleiding bereidt zich voor op de accreditatie en dus rekent de inspectie erop dat het niveau van de opleiding ‘prominent op de agenda’ zal blijven staan.

Wel waarschuwt de inspectie dat zij de geplaatste kanttekeningen betrekt bij de ‘jaarlijkse detectie van substantiële risico’s’. Archimedes kan dus niet op zijn lauweren rusten. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?