Terug naar overzicht

CDA: bindend studieadvies voor ouderejaars

Het CDA vindt dat hogescholen en universiteiten ook aan ouderejaars een negatief bindend studieadvies moeten kunnen geven als ze te lang over hun opleiding doen. Voorwaarde is wel dat de studiebegeleiding van hoog niveau is.

Vooruitlopend op het nieuwe bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs waaraan PvdA-minister Plasterk van OCW momenteel werkt, heeft de grootste regeringsfractie in de Tweede Kamer alvast wat uitgangspunten geformuleerd: een kwart van de totale hoger onderwijsbekostiging wordt ingezet als ‘vaste voet’, om de continuïteit van instellingen te garanderen, en twintig procent van de bekostiging wordt uitgekeerd als diplomabonus. Dat bedrag krijgt een instelling als een student daadwerkelijk zijn opleiding voltooit.

De rest van het geld wordt onder hogescholen en universiteiten verdeeld op basis van het aantal studenten dat er een opleiding volgt. ‘En daarbij kijken we alleen naar de nominale studieduur’, legt CDA-kamerlid Jan Jacob van Dijk desgevraagd uit. ‘Doet bijvoorbeeld een hbo-student langer dan vier jaar over zijn opleiding, dan draait het rijk niet meer op voor de bekostiging van die student. De meerkosten die instellingen maken voor een langzame student, kunnen ze betalen uit de diplomabonus.’

Van Dijk weet nog niet of het CDA voor een hoog collegegeld voor trage studenten is. ‘Dat is een heel gevoelig thema binnen de partij en we hebben daarom nog geen standpunt’, geeft hij toe. ‘Met onze keuze voor bekostiging van nominale studieduur willen we instellingen prikkelen om de studiebegeleiding te intensiveren en zorg te dragen voor een evenwichtig onderwijsprogramma. Natuurlijk zijn er ook dan nog studenten die niet mee kunnen of willen. Daarom willen we instellingen de mogelijkheid geven om ook in het tweede en derde jaar een bindend studieadvies te geven.’

Minister Plasterk stuurt zijn bekostigingsplannen deze zomer naar de Tweede Kamer. Eerder kreeg hij al adviezen van de lobbyorganisaties in het hoger onderwijs. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?