Terug naar overzicht

‘Flexibele toelating werkt’

Ook de tweede lichting Fontys-studenten zonder havo-, vwo- of mbo 4-diploma doet niet onder voor reguliere studenten.

Vorig jaar al liet Fontys Hogescholen bij wijze van experiment 47 onvoldoende gediplomeerde studenten toe en die bleken naar behoren te presteren. Voor de 71 studenten die in september 2006 werden toegelaten, lijkt tot nu toe hetzelfde te gelden.

Fontys zet het door OCW gesubsideerde experiment met flexibele toelating daarom voort en wil deze zomer 150 studenten toelaten. Programmamanager Ger Olsder denkt dat het experiment bijdraagt aan de overheidsdoelstelling om meer hoogopgeleide kenniswerkers klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Olsder: ‘Een bijkomend voordeel van dit experiment is dat de toetsen en assessments waarmee we de studenten selecteren waarschijnlijk ook goed bruikbaar zijn voor 21-plussers. Die kwamen nog toe via een colloquium doctum binnen.’

Windesheim is de andere hogeschool die met flexibele toelating experimenteert. De eerste lichting studenten ging in 2006 van start. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?