Terug naar overzicht

‘Geen aparte bekostiging voor allochtone studenten’

Moeten allochtone studenten straks een aparte status krijgen in het nieuwe bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs? HBO-raadvoorzitter Terpstra vindt van niet. Wel hoopt hij op extra geld voor deze groep.

Vorige week verscheen er een notitie van de vijf grote hogescholen in de Randstad, waarin zij voor de komende zes jaar 64 miljoen euro extra claimen voor de bestrijding van de uitval onder hun niet-westerse allochtone studenten. Ruim de helft van hen haalt de eindstreep niet –van autochtonen is dat 35 procent – waardoor de vijf instellingen zo’n zeventig miljoen euro aan inkomsten mislopen.

Volgens collegevoorzitter Pim Breebaart van de Haagse Hogeschool bewijst de hoge uitval onder allochtone studenten dat havisten geen gelijke startpositie meer hebben. Wat hem betreft krijgen hogescholen daarom doelgroepbekostiging. ‘We hebben te maken met een zeer complexe groep studenten die vaak als eersten van hun familie studeren en die om die reden extra aandacht nodig hebben. Asielzoekers hebben weer totaal andere problemen. Zij komen vaak uit intellectuele families, maar hebben moeite hier de weg te vinden.’

Met gerichte extra middelen komt het hbo een heel eind, denkt Breebaart. ‘Ook als daarmee de bekostiging van andere studenten omlaag gaat.’

Dat gaat collegelid Ron Bormans van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wat te ver. ‘Ik heb begrip voor het standpunt van de vijf hogescholen uit de Randstad. Maar doelgroepbekostiging is volgens mij niet de oplossing. Als de Randstad zegt: er is extra geld nodig voor allochtonen, dan zegt Friesland zeer waarschijnlijk: er is extra geld nodig voor het hoger onderwijs van de plattelandsjeugd. Voor je het weet heb je een onwerkbaar systeem. Bovendien kan het opdelen van studenten in groepen stigmatiserend werken.’

HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra -raad is dat met Bormans eens. ‘Uitvalbestrijding van bepaalde groepen kun je beter aanpakken op projectbasis. We hebben de problemen van deze groep aangekaart. Bij minister Plasterk van OCW, maar ook bij departementen als Wonen, Wijken en Integratie, Economische Zaken en Sociale Zaken.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?