Terug naar overzicht

Hanzehogeschool wil honderd extra gepromoveerden

De Hanzehogeschool Groningen gaat de komende vier jaar vijftig gepromoveerde medewerkers in dienst nemen en nog eens vijftig zittende medewerkers laten promoveren.

Daarmee wil de instelling haar toegepaste onderzoek en haar onderwijs een impuls geven. Een deel van de gepromoveerden gaat als lector aan de slag, maar de meesten worden docent of onderzoeker bij de hogeschool.

Ook de vijftig medewerkers die nog moeten promoveren, verrichten hun onderzoek zoveel mogelijk ten behoeve van de twintig lectoraten die de Hanzehogeschool nu telt. Ze zullen worden begeleid door lectoren van de hogeschool en hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen, die de doctorstitel verleent. Vorig week werden daarover afspraken gemaakt.

De Hanzehogeschool is de eerste noch de laatste hogeschool die het academische niveau van haar docenten wil opkrikken. Het is een belangrijk onderdeel van de prestatieafspraken die het hbo in 2005 met toenmalig staatssecretaris Rutte maakte over de professionalisering van zijn personeel.

Fontys Hogescholen beet in datzelfde jaar het spits af door in een paginagrote advertentie 31 promovendi te werven. Vooral de claim dat Fontys in de toekomst zelfstandig de professional doctorate-titel wilde kunnen verlenen, leidde tot veel commotie. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?