Terug naar overzicht

Ingezonden brief

De directie van de Academie voor Industrie en Informatica in Den Bosch heeft een brief naar Punt gestuurd, met het verzoek die te publiceren als ingezonden brief.

Aangezien de volgende papieren krant pas na de zomervakantie verschijnt, wordt de brief op de website geplaatst. Aanleiding voor het schrijven is het artikel ‘Even lummelen’ dat in Punt 14 staat.

Tekst ingezonden brief
In Punt 14 worden in het artikel ‘even lummelen’ enkele docenten van AI&I geciteerd. Deze docenten zijn eveneens afgebeeld op een foto. De inleidende tekst van het artikel vermeldt dat deze docenten een sufmoment hebben en dat ze gemiddeld per maand een volle dag werk verliezen, omdat ze niet scherp zijn, koffie halen of kletsen met medewerkers.

De directie van AI&I neemt uitdrukkelijk afstand van elke suggestie dat onze medewerkers hun tijd zitten te verdoen. Het tegendeel is het geval. De medewerkers van AI&I zetten zich volledig in voor goed onderwijs en de vernieuwingen die daarbij horen. Dat ze tussendoor even bijpraten is noodzakelijk. Dit heeft niks met suffen te maken, maar juist met scherp blijven. Het is nu eenmaal onmogelijk om 8 of 9 uur te werken met de intensiviteit waarmee onze medewerkers zich inzetten. Wij willen via deze weg onze medewerkers dan ook tegelijkertijd bedanken voor hun inzet en betrokkenheid!

Roel Fiolet
Collin Prumpeler

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?