Terug naar overzicht

Kabinet vaag over investeringen hoger onderwijs

Het kabinet-Balkenende zet in op uitvalbestrijding in het hoger onderwijs. Dit moet vooral kleinschaliger worden. Maar hoeveel het mag kosten, is nog onduidelijk.

Dat blijkt uit het gisteren verschenen beleidsprogramma dat het kabinet na een inwerkperiode van honderd dagen schreef. Ook aan de topstudent wordt gedacht: die kan straks een extra beurs krijgen om toponderwijs te kunnen volgen. Precieze geldbedragen worden niet genoemd in de nota. Er staat alleen te lezen dat er de komende vier jaar in totaal 250 miljoen euro wordt uitgetrokken voor kennis. Maar dat stond ook al in het regeerakkoord.

Vanwege het nog altijd oplopende tekort in de bèta- en techniekhoek roept het kabinet een speciale werkgroep in het leven. Zowel het bedrijfsleven als de drie technische universiteiten spelen hierin een actieve rol.

Veel concreter wordt het kabinet niet. Een strategische agenda voor hoger onderwijs, onderzoeks- en wetenschapsbeleid moet daar in september verandering in brengen. Dan wordt ook het nieuwe bekostigingsmodel gepresenteerd.

Meer duidelijkheid scheppen Balkenende en de zijnen over de aanpak van het lerarentekort: tot en met 2011 wordt ongeveer 1,8 miljard euro extra geïnvesteerd in de versterking van de lerarenopleidingen en betere arbeidsvoorwaarden.

De HBO-raad is voorzichtig positief. ‘De ruimte die wordt genomen om de positie van leraren te verbeteren vinden we prachtig’, zegt een woordvoerder in een eerste reactie. ‘Wat betreft de rest van de hoger-onderwijsagenda kunnen we ons vinden in de richting, maar we moeten tot september wachten voordat we duidelijkheid hebben.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?