Terug naar overzicht

Minor Business Management start in september

Een van de eerste Avansbrede minors die in september van start gaat, is Business Management (ERP). Derde- en vierdejaarsstudenten kunnen zich voor de minor inschrijven, mits ze kennis hebben van bedrijfsprocessen.

De minor Business Management gaat over het aanbrengen van verbeteringen in de manier waarop bedrijven en instellingen omgaan met hun bedrijfsprocessen. Bijna alle bedrijven maken tegenwoordig gebruik van ERP-systemen: programma’s waarin alle bedrijfsprocessen, zoals inkoop, productie, financiële administratie, geïntegreerd worden.

De minor is opgebouwd uit drie onderdelen. Studenten van verschillende opleidingen zetten samen een virtueel bedrijf op, waarbij ze allemaal lid zijn van een afdeling. Het is de bedoeling dat het bedrijf uitgebreid wordt, bijvoorbeeld door het aanboren van een exportmarkt buiten de Europese Unie. Wat moet er dan bijvoorbeeld veranderen op juridisch en ICT-gebied?

In het tweede onderdeel, de groepstaak, staat een bedrijf centraal dat een kleiner bedrijf heeft overgenomen. Studenten moeten onder andere bedenken hoe een nieuw informatiesysteem geïmplementeerd kan worden.

Daarnaast krijgen studenten in het onderdeel ‘eigen profilering’ via literatuurstudie of praktijkonderzoek de ruimte de minor zo in te richten dat deze aansluit op hun studierichting. Het is de bedoeling dat ze hun kennis van een ERP-gerelateerd onderwerp verdiepen of verbreden. Op een seminar worden de onderzoeksresultaten door de studenten gepresenteerd.

Volgens coördinator Hans van der Hoeven van de Academie voor Financieel Management in Den Bosch zit de meerwaarde van de minor vooral in het samenwerken in multidisciplinaire teams. ‘Het is een goede voorbereiding op de beroepspraktijk. Daar werk je ook samen met mensen met verschillende achtergronden. Die ervaring is later heel bruikbaar bij sollicitaties.’ [SW]

Meer informatie op: minor-bm.afm-avans.nl/.
Inschrijven bij Hans van der Hoeven: jpm.vanderhoeven@avans.nl

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?