Terug naar overzicht

Mogelijk bijbouwen als toename studenten blijvertje is

Avans Hogeschool krijgt volgend schooljaar waarschijnlijk veel meer eerstejaars dan vorig jaar. Als de toename een trend blijkt te zijn, moet er mogelijk worden bijgebouwd.

De grootste toename wordt verwacht in Den Bosch: er zijn nu al zo’n 25 procent meer vooraanmeldingen dan vorig jaar rond deze tijd. Gemiddeld is er op de drie locaties van Avans een toename van bijna 20 procent. Dat wil nog niet zeggen dat er uiteindelijk ook 20 procent meer studenten komen, want het gaat nog niet om definitieve inschrijvingen. Dat het aantal eerstejaars zal toenemen is zo goed als zeker. Dit schooljaar telde Avans 5.600 eerstejaars.

Bestuursvoorzitter Harry Koopman denkt dat Avans het eerste jaar kan opvangen door onder meer efficiënter met de huidige ruimte om te gaan. ‘Een paar honderd extra studenten kunnen we wel verwerken.’ Volgens Koopman worden nu bijvoorbeeld lokalen geboekt die uiteindelijk niet worden gebruikt. Daar moet strenger mee worden omgegaan.

‘Maar als uit de prognoses blijkt dat de toename blijvend is, moeten we misschien gaan denken aan bijbouwen in Den Bosch. In Breda hebben we het gebouw aan de Lovensdijkstraat nog. Dat zou dit jaar verkocht worden. We moeten beslissen of we dat dan nog wel moeten doen. We starten nu met projecten om ons voor te bereiden op de toename van studenten. We hebben een jaar de tijd om onze knopen te tellen.’

Waardoor meer studenten dan vorig jaar voor Avans Hogeschool kiezen, kan Koopman niet precies zeggen. Hij denkt wel dat de nieuwbouw eraan heeft meegewerkt. ‘Kennelijk val je op.’ [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?