Terug naar overzicht

Nader onderzoek naar bekostigd schakelonderwijs

Op aandringen van een ruime Kamermeerderheid wil minister Plasterk toch laten uitzoeken of het mogelijk is om schakelonderwijs tussen bachelor- en masteropleidingen te bekostigen.

De bewindsman erkende gisteren in de Kamer dat de groep ‘schakelstudenten’ groot is, flink groeit en feitelijk niet meer is weg te denken. Een kwart van de instroom in de masteropleidingen bestaat inmiddels uit hbo-bachelors. Voordat ze daar worden toegelaten, moeten ze een schakelprogramma van maximaal een jaar volgen waarin vooral hun academische en onderzoeksvaardigheden worden bijgespijkerd.

De schakelprogramma’s hebben de formele status van een cursus. De universiteiten krijgen er geen overheidsgeld voor, maar mogen wel een kostendekkend collegegeld heffen. Sommige universiteiten vragen de gebruikelijke 1500 euro, terwijl andere een veelvoud in rekening brengen. Extra nadelig voor schakelstudenten is dat ze wel geld mogen lenen bij de IB-Groep, maar geen basisbeurs ontvangen.

Het besluit om de schakelopleidingen regulier te bekostigen, zou ook betekenen dat schakelstudenten het volledige recht op studiefinanciering krijgen. In totaal zouden daar volgens minister Plasterk tientallen miljoenen euro mee gemoeid zijn die ten laste komen van de rest van de onderwijsbegroting. Zo’n besluit wil hij niet op een achternamiddag nemen. Hij zegde toe er op terug te zullen komen in de zogeheten strategische nota die hij de Kamer eind deze zomer zal toesturen. Pas dan kan er wat hem betreft een weloverwogen beslissing worden genomen.

Dan kan er meteen gesproken worden over de bekostiging van meer hbo-masteropleidingen. Die zijn er nu alleen in de sectoren kunst, zorg en onderwijs, maar de minister toonde zich al eerder bereid het aantal uit te breiden. Anders dan bijvoorbeeld het CDA, denkt hij dat zo’n uitbreiding weinig invloed zal hebben op de belangstelling van hbo’ers voor universitaire masteropleidingen. Die zal in een binair stelsel altijd blijven bestaan. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?