Terug naar overzicht

‘Onderwijsinstellingen moeten beter met klachten omgaan’

Universiteiten en hogescholen moeten beter communiceren met hun studenten en duidelijk maken waar ze met klachten terechtkunnen. Zeker bij onderwijsvernieuwingen is dat essentieel.

Dat schrijft minister Plasterk van OCW in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de postzak vol klachten die hij vlak na zijn aantreden ontving van onder meer studentenbond LSVb. Bij de brief zit ook een notitie van de onderwijsinspectie, die naar aanleiding van de klachten een korte inventarisatie uitvoerde.

De inspectie noemt de actie van de LSVb waardevol, ondanks het weinig representatieve karakter ervan. Het beeld dat er uit oprees – er werd onder meer geklaagd gebrekkige begeleiding, slecht opgeleide docenten en te weinig lesuren – kan een handvat zijn voor nader onderzoek, bijvoorbeeld in de Studentenmonitor of de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Verder constateert de inspectie dat de klachten zich niet concentreren op instellingen of opleidingen die druk doende zijn met onderwijsvernieuwing. De klachten gaan vooral over de service die studenten ontvangen en niet over een specifiek didactisch concept.

Volgens Plasterk zijn de universiteiten en hogescholen goed bezig. Universiteitenvereniging VSNU wil het contact tussen studenten en docenten verbeteren en de HBO-raad wil studenten meer maatwerk gaan bieden. De komende maanden worden daar nadere afspraken over gemaakt. Intussen let de NVAO op verzoek van OCW meer dan voorheen op het aantal contacturen dat opleidingen aanbieden, de kwaliteit van docenten, de toetsing en de student-stafratio.

In de nieuwe wet voor het hoger onderwijs voorziet Plasterk een laagdrempelig klachtensysteem en meer inspraak voor studenten. Daarbij gaat het niet alleen om de formele medezeggenschap van studenten, maar zeker ook om de praktische invulling. ‘Het moet een levendige interactie worden, die voor beide partijen echt zin heeft’, aldus de minister. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?