Terug naar overzicht

Onderzoek studententevredenheid dit keer wel betrouwbaar

Bijna een kwart van de Avansstudenten heeft meegewerkt aan het studententevredenheidsonderzoek (sto) 2007. Daardoor zijn de resultaten van het sto betrouwbaar en kunnen conclusies getrokken worden uit de bevindingen van de studenten.

In totaal gaven iets meer dan vierduizend studenten hun mening over zaken als de kwaliteit van het onderwijs, docenten en lesmethoden. Bovendien is dat aantal gelijkmatig genoeg verdeeld over de academies en locaties. Henk van Opstal van het Team Onderzoek en Evaluatie is daarom tevreden met de respons. ‘Met een respons boven de twintig procent zijn we tevreden. Hiermee kunnen we conclusies trekken uit de cijfers.’

Dankzij de hoogte van de respons lijkt het risico klein dat de conclusies van het onderzoek opnieuw onbetrouwbaar genoemd kunnen worden. Marja Kamsma van de Raad van Bestuur zei dat over de conclusies van het sto van vorig jaar.

De respons bleef wel sterk achter op AKV/St. Joost (17,1 procent), de Academie voor Deeltijd (13,4 procent) en de Academie voor Marketing en Business Management (15,1 procent). Daar is misschien nog een ‘non-respons onderzoek’ nodig. Studenten worden dan mondeling bevraagd om te zien of de mening van de respondenten op de belangrijkste punten van het onderzoek overeenkomt met die van de studenten die de enquête niet invulden. Van Opstal: ‘Of dat echt nodig is weten we nog niet. Omdat de respons op enkele opleidingen van de kunstacademie wel erg hoog was, hebben we misschien genoeg aan die cijfers. Op de andere twee heeft het onderzoek misschien toch voldoende waarde dankzij de wet van de grote getallen.’

Opvallend hoog is het aantal invullers in Tilburg: 34,3 procent van de studenten vulde er de enquête in, terwijl het percentage in Breda en Den Bosch op 22 bleef steken. Bij het vorige onderzoek was de respons in Tilburg juist erg laag. Van Opstal denkt dat het personeel van de Tilburgse academies de studenten daarom flink heeft aangespoord de enquête in te vullen. ‘Het toont aan dat academies veel invloed kunnen uitoefenen op de respons van hun studenten.’

De winnaars van de iPods, die verloot worden onder de geënquêteerden, hebben daar bericht van gehad. De gegevens van alle respondenten worden vernietigd. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?