Terug naar overzicht

Plasterk: studiebeurs hoog genoeg

Minister Plasterk ziet geen aanleiding om de beurs van uitwonende studenten te verhogen. Die wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie en studenten hebben goede leenmogelijkheden.

Dat schrijft de bewindsman in antwoord op kamervragen van de SP. Het verschil tussen een beurs voor thuis- en uitwonenden bedraagt op dit moment ongeveer 180 euro, terwijl een zelfstandig wonende student gemiddeld 325 euro per maand kwijt is aan woonlasten alleen. Hierdoor wordt het voor de meeste studenten wel heel erg lastig om op eigen benen te staan, vindt de SP.

Een inhoudelijk antwoord geeft de minister niet: hij stelt vast dat zijn voorganger Hermans in 2002 vaststelde dat de normbedragen voor studenten voldoende waren voor hun levensonderhoud. Bij de inflatiecorrectie waarmee de beurs jaarlijks wordt bijgesteld, zijn volgens Plasterk ook de stijgende huurprijzen meegenomen.

Wel zegt hij toe dat hij de financiële situatie van studenten binnenkort in kaart zal brengen en vergelijken met die van andere lage-inkomensgroepen.

Een uitwonende student kan komend studiejaar maandelijks maximaal ongeveer 755 euro studiefinanciering krijgen. Een student die nog even onder moeders vleugels blijft, ontvangt hooguit 575 euro. Die bedragen zijn inclusief de aanvullende beurzen voor studenten met minder draagkrachtige ouders (respectievelijk 225 en 205 euro) en een rentedragende lening van meer dan 275 euro. Daarnaast kunnen studenten met ingang van volgend jaar het collegegeld van het rijk lenen. Dat bedrag wordt dan bij de studieschuld opgeteld.

Het feit dat Plasterk niet de beurzen verruimt maar wel de leenmogelijkheden is de SP een doorn in het oog. Volgens de oppositiepartij leiden hogere leningen tot minder studenten, en is een extra krediet niet de oplossing. De minister is het daarmee oneens. Volgens hem zegt slechts twee procent van de havisten en vwo’ers niet te gaan studeren uit leenangst. Pas als studenten hun volledige beurs moeten lenen, zou dertig procent niet aan het hoger onderwijs beginnen. Maar die situatie is niet aan de orde.

Plasterk vindt het niet meer dan normaal dat studenten meebetalen aan hun opleiding en stelt dat de meeste hoogopgeleiden prima in staat zijn om hun schuld af te lossen. ‘Voor wie minder rendement uit zijn studie haalt, zijn er soepele terugbetalingsvoorwaarden.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?