Terug naar overzicht

Rekentoets leidt tot slachting bij de pabo

Een kwart van de eerstejaars pabostudenten heeft de nieuwe rekentoets ook na twee herkansingen niet gehaald en moet zijn opleiding staken. De totale uitval onder eerstejaars zou dit jaar kunnen oplopen tot 35 procent.

De studenten van de Pabo van Avans maakten gisteren een ‘instaptoets’. De eigenlijke test maken ze volgende week.

Vorig jaar viel 31 procent van de eerstejaars van de pabo uit, iets minder dan het landelijke hbo-gemiddelde. Op Avans viel de uitval slechts een half procent hoger uit (31,6 procent). Bij een aantal instellingen was het aandeel veel groter. Hogeschool Edith Stein spande de kroon met 42 procent uitval, op de voet gevolgd door de Hogeschool van Amsterdam (40 procent), de Haagse Hogeschool en Fontys Hogescholen (ieder 39 procent).

Bange vraag is hoe sterk de uitval zal stijgen onder invloed van de rekentoets. Karel Aardse, voorzitter van het landelijke overleg van lerarenopleidingen, durft zich niet aan een voorspelling te wagen. Maar bij zijn eigen Pabo, de Utrechtse Marnix Academie, verwacht hij dat de uitval toeneemt van achttien naar 20 tot 25 procent.

De HBO-Raad vindt het nog te vroeg voor voorspellingen. Zwakke rekenaars zouden misschien ook zonder de nieuwe toets uitvallen, zegt een woordvoerder. De hogescholen hebben de landelijke rekentoets ingevoerd vanwege de aanhoudend gebrekkige rekenvaardigheden van met name de mbo’ers en havisten onder de pabo-studenten.

Voorzitter Doekle Terpstra benadrukte vanochtend in Radio 1-Journaal dat het hbo er alles aan heeft gedaan om het lage rekenniveau van de eerstejaars op te krikken en dat dit bij een aanzienlijk deel gelukt is. Hij neemt voor lief dat er door de strenge toetsen minder onderwijzers worden opgeleid. Hun vakkundigheid is wat hem betreft belangrijker. Hij hoopt dat het nieuwe kabinet het besluit zal terugdraaien om wiskunde te schrappen uit het havo-profiel cultuur & maatschappij.

Zijn collega Sjoerd Slagter van de VO-raad, de koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs, liet in dezelfde uitzending weten dat het wiskundig inzicht van Nederlandse scholieren prima is, zoals ook uit internationaal vergelijkende onderzoeken blijkt. Wel erkent hij dat er de laatste jaren weinig aandacht is geweest voor ouderwetse rekenvaardigheden en dat er wellicht te veel gebruik wordt gemaakt van de rekenmachine.

Eerstejaars die de toets niet halen, mogen hun opleiding niet vervolgen. Wel mogen ze verhuizen naar een andere pabo, maar ook daar mogen ze pas aan het tweede jaar beginnen als ze de rekentoets hebben gehaald. Eerstejaarsvakken die ze hebben gehaald hoeven ze niet over te doen. [HC/HOP, RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?