Terug naar overzicht

Rien Brouwers wordt directeur LIC

Rien Brouwers wordt directeur van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans. Hij was tot nu toe directielid. De huidige directeur, Carel Geenen, gaat als ’toegevoegd directielid Innovatie LIC’ aan de slag.

Geenen gaat zich vooral richten op het aanhalen van de banden met het bedrijfsleven, onder meer door het ontwikkelen van academieoverstijgende minors en nieuwe majors waar in het werkveld behoefte aan is.

Een voorbeeld hiervan is Maintenance Valley, een groot project in West-Brabant waarin verschillende bedrijven, waaronder luchtmachtbasis Woensdrecht, Avans en het ROC-Brabant samenwerken. Het is de bedoeling ervaring en kennis op het gebied van onderhoud van vliegtuigen uit te wisselen en nieuwe opleidingen en vakken te ontwikkelen. Ook lectoraten worden daarbij betrokken.
Geenen gaat hiervoor bijvoorbeeld onderzoeken waar behoefte aan is en wat de inbreng van het bedrijfsleven in het onderwijs kan zijn.

Vanochtend hebben alle LIC-medewerkers van Geenen een brief gekregen waarin de directeurswissel wordt meegedeeld. Daarin legt Geenen uit dat hij extra taken gaat oppakken en uitwerken ‘van strategische initiatieven die nog niet rijp zijn om door academies uitgevoerd te worden’.

Er was wel enige verbazing onder de LIC-medewerkers. In de notitie Dienstverleningsconcept LIC 2007 die in maart was vastgesteld, wordt niet gerept over deze extra taken voor het LIC, waar Geenen verantwoordelijk voor wordt.

Volgens Frans van Kalmthout van de Raad van Bestuur is het niet zo gek dat al na een paar maanden na het vaststellen van de notitie, waarin de taken van het LIC waren vastgelegd, het LIC nieuwe taken krijgt. ‘De gedachtengang over die notitie heeft eind vorig jaar plaatsgevonden. Het laatste half jaar krijgt Avans steeds meer vragen van gemeenten en bedrijven naar bepaalde opleidingen of delen van opleidingen. Het is ook een van punten uit het MJB om de band met het bedrijfsleven te versterken.’

Het LIC zal volgens Geenen de komende jaren een omslag gaan maken van het ontwikkelen van onderwijskundige zaken naar meer onderwijsinhoudelijk werk. Frans van Kalmthout van de Raad van Bestuur beaamt dit: ‘nu de major-/minorstructuur voor een groot deel op orde is, kun je gaan nadenken over vernieuwing van je opleidingen.’ Volgens Van Kalmthout is het een landelijke trend dat onderwijskundigen zich steeds meer gaan bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe opleidingen.

Vooral bij de technische opleidingen is daar volgens Van Kalmthout behoefte aan. Geenen is daarom, vanwege zijn technische achtergrond (hij was onder meer directeur van de Faculteit Techniek en Natuur), gevraagd deze nieuwe taken binnen het LIC te gaan begeleiden. Geenen ziet het als een mooie afsluiting van zijn carrière bij Avans. Over drie jaar gaat hij met pensioen.

Rien Brouwers, die naar een conferentie in Wenen is, was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?