Terug naar overzicht

Slechte rekenaars mogen niet zomaar verwijderd worden

Pabostudenten die de reken- en taaltoets niet halen, kunnen niet op alle hogescholen zomaar van school verwijderd worden. Dat zegt de Landelijke Studentenvakbond LSVb.

Volgens de LSVb mogen pabo’s de studenten die de toetsen niet halen alleen een negatief bindend studieadvies (bsa) geven als dat ook in de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) is vastgelegd. Op de Haagse Hogeschool, Inholland, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Arnhem Nijmegen is dat niet het geval. Studenten die daar een bsa krijgen, kunnen dus gemakkelijk tegen in beroep gaan.

Avansstudenten die een van de twee of beide toetsen niet halen, hebben pech. In de OER van de Pabo Breda staat als een van de eisen om te mogen doorstuderen: ‘onderwijseenheden elementaire gecijferdheid en elementaire geletterdheid zijn beide met een voldoende cijfer (≥ 5,5) afgesloten’. Dat geldt voor zowel de voltijd- als deeltijdvariant. Bij Fontys Hogescholen en de Hogeschool Zuyd is dat ook zo.

Volgens de vakbond kunnen studenten nóg enkele eisen stellen aan de opleiding, voor deze de studenten mag verwijderen. Zo is de opleiding verplicht inzage te geven in de toetsen nadat ze gemaakt zijn en moeten alle vakken die studiepunten opleveren ‘studeerbaar’ zijn: de opleiding moet haar studenten de kans geven te oefenen.

Daarnaast is communicatie belangrijk, schrijft de bond op haar website. ‘Wist jij nog maar kort of helemaal niet dat de uitslag van de rekentoets je een BSA kon opleveren, en is dit aan je opleiding te wijten omdat er bijvoorbeeld nooit over gecommuniceerd is? Dan is je opleiding in gebreke gebleven en kun je bezwaar maken bij je examencommissie.’

Ook moeten studenten scherp letten op de procedure die gevolgd wordt bij het geven van een bsa, zegt de bond. De opleiding moet vaak halverwege het jaar een waarschuwing sturen dat het de verkeerde kant op gaat met de studie. Nadat een bsa is gegeven, moet een student gehoord worden door de opleiding. Anders ‘voldoet het besluit van je opleiding niet aan de wettelijke eisen en kun je het besluit aanvechten bij de examencommissie’, aldus de LSVb. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?