Terug naar overzicht

Steeds meer mannelijke studiestakers

Het aandeel eerstejaars dat zijn studie aan de universiteit staakt, is de afgelopen vier jaar fors toegenomen: van 8,9 naar 10,7 procent.

Zeventig procent van hen stapt over naar het hbo. Vrouwen halen veel betere studieresultaten dan mannen.

Dat blijkt uit nieuwe rendementscijfers van de vereniging van universiteiten. Studenten die binnen het wetenschappelijk onderwijs van opleiding switchen zijn er niet in meegeteld.

De volgens de VSNU belangrijkste verklaring voor de twintig procent toename van de studieuitval is dat de universiteiten zwakke studenten eerder uitselecteren en doorverwijzen. Over een mogelijke inflatie van het vwo-diploma zegt de VSNU niets.

Van de studenten die doorgaan haalt ruim 45 procent in vier jaar het bachelordiploma. Studenten in de gedrag- en maatschappijwetenschappen (51 procent) doen het beter dan studenten recht (39 procent). Alleen bij de techniekstudies is het rendement nog lager: maar iets meer dan een kwart haalt in vier jaar zijn bachelor.

Het studierendement van de vrouwen was de afgelopen vier jaar beduidend beter. Ze vielen minder vaak uit en studeerden stukken sneller. Na vier jaar heeft 57,1 procent van de vrouwelijke studenten een diploma, tegen 33,4 procent van de mannen. Of de verschillen in leerprestaties tussen mannen en vrouwen groter worden, is niet af te leiden uit de cijfers die de VSNU vandaag presenteerde.

Sinds 1998 beginnen meer vrouwen aan een universitaire studie. In 2006 studeerden er voor het eerst meer mannen dan vrouwen aan de universiteit. Gezien de lagere uitval en hogere rendementen ligt het voor de hand dat deze trend zich de komende jaren voortzet.

Volgende week overleggen de universiteiten hoe ze het studiesucces in de bachelorfase gezamenlijk kunnen verbeteren. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?