Terug naar overzicht

‘Toelatingstoets voor masteropleiding’

Geef studenten de kans om toelatingsexamen voor de masterfase te doen. Dan kunnen zij dure schakelprogramma’s tussen de bachelor- en masteropleiding omzeilen.

Dat idee oppert het Interstedelijk Studenten Overleg. Het ISO wil met de toelatingstoetsen de moeizame doorstroom in het bama-stelsel aanpakken. Het plan komt aan de vooravond van het debat dat onderwijsminister Ronald Plasterk (PvdA) donderdag met de Tweede Kamer voert over de doorstroom van bachelor- naar masteropleidingen.

Iedere universitaire bacheloropleiding heeft een eigen doorstroommaster. Universiteiten mogen tussen die twee opleidingen geen hindernissen opwerpen; ze kunnen studenten niet selecteren aan de poort. Verreweg de meeste van de universitaire bachelors kiezen voor de doorstroommaster aan hun eigen instelling.

Maar de meeste hbo-bachelors hebben niet automatisch toegang tot een aansluitende masteropleiding. Voor toegang tot een universitaire master moeten ze altijd een schakelprogramma doorlopen. Soms kunnen ze dat programma al in de vrije keuzeruimte van hun hbo-opleiding volgen, zodat ze toch direct door mogen studeren. Maar meestal moeten ze nog minimaal een half jaar extra blokken.

Met alle kosten van dien. De studenten mogen namelijk wel lenen bij de IB-groep, maar ze krijgen geen gewone studiebeurs. De universiteiten ontvangen bovendien geen bekostiging voor schakelstudenten, zodat ze soms torenhoge collegegelden heffen. Een toelatingsexamen kan daarom veel kosten en moeite sparen, meent het ISO.

Een kwart van alle masterstudenten komt uit het hbo. Universiteiten beoordelen zelf welke eisen ze aan hbo’ers stellen. Ze kunnen dus ook besluiten om geïnteresseerden alleen een toelatingstoets af te nemen. Alles kan, zolang het niveau van de masteropleiding niet in het geding komt.

Universiteitenvereniging VSNU erkent dat er iets moet gebeuren aan de stroeve doorstroom van de bachelor- naar de masteropleiding. Of een toelatingstoets volstaat, moeten de universiteiten per student zelf bepalen, stelt een woordvoerder. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?