Terug naar overzicht

VVD wil meer controle op hoger onderwijs

Halbe Zijlstra, woordvoerder hoger onderwijs van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, wil beter en vaker getoetst zien of bachelors wel genoeg hebben geleerd. Na de zomer maken de liberalen bekend hoe dat volgens hen het best kan gebeuren.

Het bericht dat Zijlstra afgelopen zaterdag zou hebben gepleit voor invoering van eindexamens in het hoger onderwijs klopt volgens hem niet. ‘Als je een centraal schriftelijk examen zou invoeren, zou je in één keer alle differentiatie in het hoger onderwijs kwijt zijn. Dat wil de VVD beslist niet.’

Wel vindt Zijlstra dat de kwaliteitsbewaking door accreditatieorganisatie NVAO te gering is. ‘Die controleert eens in de zes jaar of een opleiding goed georganiseerd is, maar niet of studenten aan het eind van de rit wel echt genoeg weten.’

Een woordvoerder van de NVAO bestrijdt dat. ‘De NVAO beoordeelt niet of een opleiding goed is georganiseerd, maar of de basiskwaliteit van opleidingen in orde is. We toetsen het programma, de personele inzet, het voorzieningenniveau, de interne kwaliteitszorg en de resultaten van een opleiding. Het kennisniveau van de afgestudeerden wordt bijvoorbeeld onderzocht door te kijken of de eindscripties die studenten inleveren voldoen aan de kwaliteitseisen. Dit alles conform de wettelijke eisen zoals die sinds 2002 aan accreditatie zijn gesteld. Wanneer daar verandering in komt, zal de NVAO haar werkwijze uiteraard aanpassen.’

In september maakt minister Plasterk bekend hoe de tweede accreditatieronde er volgens hem uit moet zien. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?